Alkoholpolitiskt forum - väst

 

 

Aktuellt

 

2018-03-13

Årsmöte i föreningen i april

Tisdagen den 24 april 2018 kl.17.00 bjuder vi in till årsmöte på Mölndalsvägen 30.

 

Det senaste verksamhetsåret har varit mycket tunnsått på aktiviteter. Föreningen behöver diskutera den framtida verksamheten och årsmötet är ett bra forum för detta.

 

Välkomna!

 

2017-05-31

Årsmötet i föreningen

Efter ett intressant föredrag av Per Leimar om alkoholreklam och livliga diskussioner kring detta hade föreningen sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Styrelsen omvaldes,  förutom Robert Kaskas som valt att avgå.

Mötet diskuterade kommande verksamhetsår och flera goda idéer presenterades.

 

 

3 juni 2016

Debattartikel om alkoholpolitiken publicerad i Borås Tidning

 

 

 

Staten kan inte smita

om vi skall få effekt i alkoholpoltiken

 

Regeringen lanserade i dagarna sin nya ANDT-strategi inför regionala och kommunala tjänstemän och beslutsfattare. Men frågan är vad det är man lanserar? Är det verkligen den spjutspets som behövs i vårt samhälle för att alkoholens negativa konsekvenser för individ och samhälle skall minska?

 

På de alkoholpolitiskt effektiva områdena saknar strategin insatser. Och dessa insatser förfogar staten över: priser, lagstiftning mot alkoholreklam och effektiva insatser för att minska införseln från länder i vår närhet med låga alkoholpriser.

 

Istället manar staten kommuner, landsting och civilsamhället till stordåd, med den arsenal de har att bidra med. Varför väjer man undan? Beror det på att man vill undvika en diskussion i riksdagen i ett besvärligt regeringsläge? Kommuner och landsting har i och för sig goda skäl att försöka minska alkoholskadorna – deras kostnader för alkohol och narkotika i form av framförallt vård och behandling var redan 2003 runt 14 miljarder.

 

 

Obalansen mellan satsningar på marknadsföring av alkohol och insatser för att minska skadeverkningarna blir groteska vid en jämförelse – alkoholreklamen har ökat från 8 miljoner år 2000 till fantastiska 1,36 miljarder 14 år senare. Alkoholindustrin hävdar att reklamen inte ökar konsumtionen, utan bara vilka märken man väljer mellan. Alkoholforskningen i Sverige har mycket små anslag, en av anslagsgivarna, Systembolaget, gav ynkliga 4,8 miljoner 2014.

 

På ett annat område är regeringen mer offensiv – en kommission med stöd av Sveriges ledande folkhälsovetenskapliga kompetens söker åtgärder för att minska de sociala skillnaderna i hälsa. Varsågod, här finns ett område där forskning och praktisk erfarenhet pekar i samma riktning: Minskade alkoholskador gynnar de sämst ställda i samhället mest.

 

Effektiva metoder för att minska alkoholskadorna tenderar att vara impopulära, medan de metoder som är har låg eller ingen effekt ofta röner stor popularitet. Information som medel är därför omhuldat, inte minst av alkoholindustrin. Men en regering med ansvar måste också våga ta beslut om sådant som är impopulärt på kort sikt. För det finns andra områden i samhället som kommer att kräva politisk kreativitet.

 

Nej, låt oss istället var och en göra det som är möjligt inom våra respektive områden för att minska alkoholskadorna. Kommuner, landsting och det civila samhället tar ansvar för det som föreslås i strategin. Regering och riksdag svarar för att - skatten på alkohol successivt kan höjas – ett förbud mot alkoholreklam kan införas, samt driver på EU med syfte att harmonisera alkoholskatterna med minskade alkoholskador som mål.

 

Jan Alexandersson

 

ordförande Alkoholpolitiskt Forum Väst

 

Per Blanck

 

ledamot Alkoholpolitiskt Forum Väst

 

Håkan Eriksson

 

ledamot Alkoholpolitiskt Forum Väst

 

Robert Kaskas

 

ledamot Alkoholpolitiskt Forum Väst

 

Fredrik Spak

 

ledamot Alkoholpolitiskt Forum Väst och överläkare

 

 

 

Folder om vår verksamhet

Här kan du ladda ned en kortfattad folder som beskriver vår verksamhet. (klicka på bilden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår hemsida

 

aktivitetssidan kan du läsa notiser om aktiviteter vi haft.

 

På vår medlemssida kan du läsa om hur du kan bli medlem och vår förenings grundidé.

 

Nyhetssidan rapporterar sporadiskt om nyheter på alkohol och drogområdet och tipsar om andra sidor som kan ge dig mer kunskap på om alkoholpolitik.

 

 

 

 

Kontakt

Per Blanck, ordf  - per@blanck.se

Emma Ekblom, sekr  - emma@lansnykterhetsforbundet.nu